σε συνεργασία με

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics, αρχίζει από 16/2/2016 και λήγει την 31/3/2016 και ώρα 23:59μμ.